پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
  • جمعه, 16 خرداد 1399
شماره تلفنهای حوزه ریاست

 

 نام قسمت    

 نام و نام خانوادگی   

تلفن داخلی 

تلفن مستقیم

فکس

 دفتر ریاست

سیدعلی حسینی/ رحمت کرمی 

۱۰۳

۴۳۳۴۴۶۳۴

۴۳۳۳۴۶۳۱

حراست   

سید آیت اله موسوی

۱۶۴

   

گزینش 

سید اسماعیل موسوی 

۱۰۹

 ۴۳۳۴۲۰۶۵

 

مرکز فناوری اطلاعات

نادر محمودی

۱۶۳

۴۳۳۲۰۱۹۰

 

علیرضا ورمزیار

۱۲۹

 

روابط عمومی 

سید محمدعلی حسینی 

۱۴۸

 ۴۳۳۴۲۰۶۱

 
 

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0