• فا
  • Friday, January 19, 2018
Notice board

تقویم آموزشی

انتخاب واحد : 

96/06/12 تا 96/06/22

شروع کلاس ها :

96/06/25

حذف و اضافه :

96/07/10 تا 96/07/13

پایان کلاس ها :

96/10/14

امتحانات :

96/10/16 تا 96/10/28


ارتباط با ما

استان لرستان، شهرستان الیگودرز، میدان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

صندوق پستی  : 159        كدپستي :  6861885914

تلفن : 3-06643334731      فکس : 06643334631


Email :
info@iau-aligudarz.ac.ir


تلفن ها

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0