دوشنبه, 3 مهر 1396


تقویم آموزشی نيمسال اول ۹۷-۹۶

انتخاب واحد:
 

۹۶/۰۶/۱۲ تا ۹۶/۰۶/۲۲

 

--------------------------------
شروع کلاسها:
  ۹۶/۰۶/۲۵
--------------------------------
-
حذف و اضافه:
۹۶/۰۷/۱۰ تا ۹۶/۰۷/۱۳
--------------------------------
-
پایان کلاسها:
  ۹۶
/۱۰/۱۴

-------------------------------
امتحانات:
۹۶/۱۰/۱۶ تا ۹۶/۱۰/۲۸

تابلوی اعلانات 

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8