جمعه, 19 آذر 1395


تقویم آموزشی نيمسال اول 96-95

انتخاب واحد:
  95
/6/21 تا 95/6/26
--------------------------------
شروع کلاسها:
  95/6/27
--------------------------------
-
حذف و اضافه:
95/6/31 تا 95/7/4
--------------------------------
-
پایان کلاسها:
  95
/10/13

-------------------------------
امتحانات:
95/10/14 تا 95/10/28

تابلوی اعلانات 

 DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8